Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Multimedia

Więcej filmów wideo »

V Nagroda im Aliny Margolis Edelman dla Bo?eny Kazanowskiej

2015-06-29

V Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla osób wybitnie zas?uzonych w pomocy dzieciom krzywdzonym dla Bo?eny Kazanowskiej. Uroczytso?? w Muzeum Historii ?ydów Polskich, 18 czerwca 2015.

Zobacz również:

 • V Nagroda im Aliny Margolis Edelman dla Bo?eny Kazanowskiej 2015-06-29

  V Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla osób wybitnie zas?uzonych w pomocy dzieciom krzywdzonym dla Bo?eny Kazanowskiej. Uroczytso?? w Muzeum Historii ?ydów Polskich, 18 czerwca 2015.

 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla Marzeny Affeldt! 2015-02-17

  IV Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla osób wybitnie zas?uzonych w pomocy dzieciom krzywdzonym dla Marzeny Affeldt. Uroczytso?c w Muzeum Historii ?ydów Polskich, 31 maja 2014 roku.

  www.fdn.pl/nagroda_ame

 • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

  Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

 • Zamiast klapsa 2013-08-02

  Film "Zamiast klapsa" to propozycja dla rodziców. W przyjazny sposób prezentuje, jak radzi? sobie z trudnymi zachowaniami ma?ych dzieci. Rodzice mog? dowiedzie? si?, jak nie straci? panowania nad sob?, gdy dziecko zachowuje si? niezgodnie z ich oczekiwaniami oraz jak komunikowa? si? z maluchem, by zach?ci? go do wspó?pracy.

 • Inauguracja kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" 2013-01-25

  21 stycznia 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odby?a si? konferencja prasowa rozpoczynaj?ca now? kampani?, której celem jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych oraz roli dziadków i bab? w ?yciu dzieci.

 • Nigdy nie potrz?saj dzieckiem! 2011-07-01

  Twoje dziecko nie przestaje p?aka?? Trwa to ca?? wieczno??? Wpadasz w rozpacz? Z?o?cisz si?? Masz ochot? potrz?sn?? dzieckiem? Stop!  Pami?taj, ?e nie wa?ne jak bezradnie si? czujesz – nigdy nie potrz?saj dzieckiem! Jak radzi? sobie z trudnymi emocjami, by nie zrobi? dziecku krzywdy? Zapraszamy do obejrzenia filmu. Oce? film>>

 • Czemu nie powinno si? bi? dzieci? Eksperci o problemie 2011-02-22

  Dlaczego bijemy dzieci? Czemu nie powinno si? bi? dzieci? Jak poradzi? sobie z w?asnymi emocjami? Pos?uchaj co o wychowaniu bez przemocy mówi? psycholo?ki z Fundacji Dzieci Niczyje.

 • Uwa?aj na mnie! 2011-02-22

  Czasem przeszkadzam, gdy Ty musisz pracowa?. Zazwyczaj jeste? cierpliwy, bo rozumiesz, ?e ja nie wiem, kiedy jest czas na zabaw?. Ale czasem si? denerwujesz, a wtedy… Prosz?, uwa?aj na mnie! Spot kampanii Dobry Rodzic-Dobry Start.

 • Prosz?, uwa?aj na mnie! 2011-01-20

  Czasami budz? si? w ?rodku nocy. Czasami p?acz?, a Ty musisz sprawdzi?, czy wszystko ze mn? w porz?dku. Czasami mo?esz czu? si? bezradna… Mo?e nawet przez chwil? jeste? na mnie z?a, ale… Prosz?, uwa?aj na mnie…Spot kampanii "Dobry Rodzic - Dobry Start"

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014