Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Adaptacja do przedszkola, 15 czerwca, Warszawa

Drogi Rodzicu,

Stowarzyszenie Syntonia zaprasza Ci? na wyk?ad z elementami warsztatu, na którym dowiesz si?:

-jak pomóc dziecku poradzi? sobie z nowym miejscem i rozstaniem z rodzicami,

-jak pomóc dziecku odnale?? si? w nowej dla niego sytuacji,

-jak poradzi? sobie z w?asnymi obawami zwi?zanymi z pój?ciem dziecka do przedszkola.

 

Termin: 15 czerwca 2016r, godz. 17:30 - 20:30,
Miejsce: Klub przy Lasku, ul. Lasek Brzozowy 2

 

Zapisy pod adresem projekt@klub-mam.org, b?d? numerem tel. 792 765 790

Wi?cej informacji na stronie Stowarzyszenia Syntonia

Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków m.st. Warszawy

Zapraszamy!