Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Aktywny Poniedzia?ek dla rodziców i maluchów, 6 czerwca

Zapraszamy rodziców z dzie?mi na spotkanie w ramach cyklu Aktywny Poniedzia?ek.

Je?li jeste? rodzicem maluszka od 1. do 3. roku ?ycia i:

  • czujesz, ?e nie mo?esz sobie da? rady z wychowaniem/opieka nad swoim dzieckiem;
  • prze?ywasz stres, k?opoty;
  • nie wiesz jak sp?dza? czas z dzieckiem;
  • chcesz spotka? z innymi rodzicami, maj?cych podobne problemy;

zapraszamy na Aktywny Poniedzia?ek, czyli dzie? wspólnych zabaw dla rodziców z dzie?mi. Proponujemy spotkania m.in. w Klubiku Ma?ego Odkrywcy, zabawy z chustami, wspólne malowanie, jak i inne brykanki, skakanki i swawole!

Podczas zaj?? wykorzystywane s? ró?ne pomoce jak farby, plastelina, kredki. Zach?camy do zabrania dla dziecka zmiennego ubioru.

 

Najbli?szy termin: 6 czerwca 2016 r., godz. 10.00, kolejne spotkanie 20 czerwca

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro), Warszawa

 

Wi?cej informacji >>