Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Emocje rodzica, czyli jak nie wybuchn??, 19 maja, Warszawa

Drogi Rodzicu,

W pe?nienie roli rodzica wpisana jest ca?a gama silnych, cz?sto trudnych emocji.
Cz?sto prze?ywanie tych emocji uniemo?liwia zareagowanie na emocje i/lub nieakceptowane zachowanie dziecka bez krzyku czy klapsa, ale te? w sposób adekwatny do wieku, mo?liwo?ci dziecka czy rodzica. Dlatego wa?ne jest aby rodzic potrafi? zadba? o swoje emocje.
Je?eli szukasz odpowiedzi na pytanie „jak nie wybuchn?? pod wp?ywem silnych emocji” i dlaczego jest to wa?ne dla dziecka i Ciebie,  to spotkanie jest dla Ciebie!

Spotkanie poprowadzi Justyna Wichot – psycholog, na co dzie? pracuj?ca w programie profilaktycznym skierowanym do rodziców ma?ych dzieci.

Termin: 19 maja 2016 r., godz. 18.30

Miejsce: Al. Zjednoczenia 19, (metro Satre Bielnay), Stowarzyszenie "Mamy czas", Klub Mam i Tatusiów na Bielanach

Spotkanie jest bezp?atne.

Zapisy: treningmamyczas@gmail.com

Serdecznie zapraszamy drogi Rodzicu !