Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Jak przygotowa? dziecko do przedszkola, 6 czerwca

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (2,5 – 3 lata) i chcesz wiedzie?, jak przygotowa? siebie i dziecko na rozpocz?cie przedszkola, zapraszamy na spotkanie pod okiem psychologa i w gronie innych rodziców, którzy podobnie jak Ty szukaj? odpowiedzi na pytania: „jak przebiegnie proces adaptacji u mojego dziecka?”, „czy poradzi sobie z rozstaniem ze mn? i z domem?”, „ jak ja to prze?yj??”. Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

Termin: 6 czerwca 2016 r., godz. 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Si??, ul. Walecznych 59, Warszawa (wej?cie B, II pi?tro)

Zapisy pod numerem telefonu 22 616 16 69 w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie.