Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla profesjonalistów

  • Narz?dzia pracy z rodzicami

    Zapraszamy do zapoznania si? z opisem narz?dzi przydatnych w pracy z rodzicami ma?ych dzieci, tj. scenariusze zaj?? dla rodziców.

    WI?CEJ