Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Dla rodziców

 • Spotkania z cyklu Wa?ne tematy dla mamy i taty

  Spotkania edukacyjne dla rodziców odbywaj? si? w ramach cyklu Wa?ne tematy dla mamy i taty. W czasie dwugodzinnych spotka? rodzice razem z osob? prowadz?c? szukaj? odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania w wybranym temacie.

  WI?CEJ
 • Wolontariusz w Rodzinie

  Wolontariusz w Rodzinie jest projektem, którego g?ównym celem jest wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lata, którzy odczuwaj? trudno?ci w opiece i wychowaniu dziecka.

  WI?CEJ
 • Poradnia internetowa

  Je?li jeste? rodzicem/opiekunem dziecka w wieku od 0 do 6 lat i nie znalaz?a?/?e? na naszej stronie odpowiedzi na nurtuj?ce Ci? pytanie dotycz?ce wychowania Twojego dziecka, mo?esz skorzysta? z naszej poradni internetowej.

  WI?CEJ
 • Aktywne Poniedzia?ki

  Zapraszamy na Aktywny Poniedzia?ek, czyli dzie? wspólnych zabaw dla rodziców z dzie?mi. Proponujemy spotkania m.in. w Klubiku Ma?ego Odkrywcy, zabawy z chustami, wspólne malowanie, jak i inne brykanki, skakanki i swawole!

  WI?CEJ