Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Niegrzeczny maluch, czyli jak stawia? granice dziecku?, 4 kwietnia

  • Twoje dziecko na ka?dym kroku mówi: „nie”
  • Ty chcesz i?? w prawo, a ono w lewo?
  • Ty mówisz: „nie wolno!”, a ono w?a?nie wyci?ga ?mieci z kosza?
  • Czasem masz wra?enie, ?e do malucha nie dociera to, co mówisz?
  • Jak zatem stawia? granice dziecku?

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (0-6) i chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat stawiania granic, zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wa?ne tematy dla Mamy i Taty”.

 

Spotkanie poprowadzi Anna Jawoszek i Marta Zacharska. Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie udzia?u w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie pod numerem 22 616 16 69.

 

Termin: 4 kwietnia 2016 r., godzina 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro)

 

Organizatorem spotkania jest Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl). Spotkanie odbywa si? w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start (www.dobryrodzic.fdn.pl), wspieranego przez Urz?d m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania