Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Niezno?ne dziecko, 14-15 maja, Warszawa

Drogi Rodzicu!

Drugi i trzeci rok ?ycia dziecka to wyj?tkowo trudny i wa?ny okres w jego rozwoju. Bywa to czas irytuj?cy dla Ciebie i Dziecka. Rola Rodzica to oprócz wielu rado?ci tak?e stres, zmaganie si? z wieloma problemami, pytaniami, zm?czeniem.
Chcieliby?my wspomóc Was w tej trudnej ale i niezwyk?ej pracy.

Dowiedz si? jak radzi? sobie z niezno?nym, kochanym Dzieckiem i skorzystaj z nieodp?atnych warsztatów- spotka? z innymi Rodzicami, prowadzonych przez do?wiadczonych psychologów, psychoterapeutów.

 Chcieliby?my aby po zaj?ciach Rodzice:

-mieli wi?ksze zaufanie do swoich kompetencji rodzicielskich,

-byli bardziej pewni siebie,

-nabyli wiedz? dotycz?c? rozwoju dziecka,

-lepiej rozumieli jego potrzeby,

-nauczyli si? jak lepiej dogadywa? si? z dzieckiem jednocze?nie szanuj?c jego i swoje potrzeby.

Termin: 14-15 maja 2016 r., godz. 9.30 - 14.30
Miejsce: ul.Cieszkowskiego 1/3lok.76 (blisko Pl.Wilsona)

Zapisy: na stronie programu Pomoc Rodzicom, b?d? pod numerem telefonu: 609 858 868 (Monika Ciechomska)

Serdecznie zapraszamy Rodzicu!