Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Kontakt

Program "Dobry Rodzic-Dobry Start"
Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

tel. 22 616 16 69
e-mail: dobryrodzic@fdn.pl

Pod tym numerem mo?esz uzyska? informacje na temat oferty pomocowej Fundacji Dzieci Niczyje dla rodziców dzieci 0-6.

Mo?esz tak?e zada? nam pytanie anoniomowo pisz?c na adres: poradnia@dobryrodzic.pl