Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Oce? nasz? stron?!

Powiedz co my?lisz o naszym nowym portalu. Wype?nienie poni?szego formularza pomo?e nam w rozwoju serwisu.