Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Dla profesjonalistów

  • Programy profilaktyczne

    Opisy polskich i zagranicznych programów profilaktycznych,  które skupione są na pracy z rodzicami najmłodszych dzieci.

    WIĘCEJ