Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Dlaczego prowadzimy program stażowy?

Program Dobry Rodzic – Dobry Start to pierwszy w Polsce kompleksowy system skierowany na wczesną profilaktykę krzywdzenia najmłodszych dzieci (do 6. roku życia) poprzez wsparcie ich rodziców/opiekunów w wychowaniu bez przemocy. W ramach programu prowadzona jest wczesna identyfikacja rodzin zagrożonych przemocą wobec dzieci oraz oferowany jest tym rodzinom program wsparcia w postaci: indywidualnych konsultacji i terapii, warsztatów umiejętności rodzicielskich, spotkań tematycznych, wspólnego czasu zabawy dla rodziców i dzieci oraz strony internetowe, poradni internetowej, publikacji edukacyjnych.

Program dociera do rodzin z grup ryzyka krzywdzenia małych dzieci, m.in. rodzin po doświadczeniu przemocy, borykających się z trudnościami finansowymi, uzależnieniami, do bardzo młodych rodziców (poniżej 20. roku życia, do rodziców samotnie wychowujących dziecko). Co roku ze wsparcia programu korzysta blisko 1000 rodziców z terenu m.st. Warszawy.

 

Tak duża skala pomocy nie byłaby możliwa bez pomocy stażystów i wolontariuszy!

 

Ponadto zdajemy sobie sprawę, jak ważne odpowiednie przygotowanie do przyszłego zawodu, związanego z pracą z drugim człowiekiem, w charakterze psychologa, pedagoga, asystenta rodziny, nauczyciela lub pracownika organizacji pozarządowej. Po ukończeniu studiów wielu osobom brakuje praktyki i doświadczenia niezbędnego do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku. Dlatego właśnie naszym stażystom oferujemy bogaty program stażowy, przygotowujący do podjęcia pracy związanej z profilaktyką krzywdzenia dzieci, psychoedukacją oraz wspieraniem rodzin z małym dzieckiem. 


Staż w programie Dobry Rodzic-Dobry Start trwa 340 godzin i jest bezpłatny. Nabór prowadzony jest co 6 miesięcy (lipiec-sierpień oraz styczeń-luty). Jeśli chciałbyś wspierać nasze działania jako stażysta-wolontariusz oraz zdobyć doświadczenie w pracy w największej polskiej organizacji, zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem, zgłoś się na staż

 

Wiecej informacji na temat stażu udziela opiekun programu stażowego - Justyna Wichot, tel. 22 616 16 69, mail: justyna.wichot@fdn.pl.


 

Staż realizowany jest w ramach projektu pod nazwą Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje, współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy.