Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Home-Start Czechy

Home-Start Czechy  

HoSt Czechy jest organizacją pozarządową zapewniającą wsparcie rodzicom wychowującym przynajmniej jedno dziecko poniżej 6. roku życia. Organizacja rozpoczęła swą działalność w 2003 r. w Pradze. W 2007 r. powstały dwie kolejne filie w Brnie i Liberec.

HoSt jest organizacją zrzeszoną w sieci Home-Start International, która powstała w 1999 r. Zadaniem tej organizacji jest zapewnienie szkoleń, informacji, materiałów i wszelkiego wsparcia organizacjom partnerskim.

HoSt oferuje regularne wsparcie i praktyczną pomoc rodzinom, w których wychowuje się małe dziecko. Głównym założeniem jest pomoc rodzicom w zapewnieniu dzieciom jak najlepszego startu w życiu i uniknięcie sytuacji konieczności zabrania dziecka z rodziny.

Jednym z celów HoSt jest zapewnienie szczęśliwego rozwoju dzieciom. Realizacja tego celu opiera się na zasadzie solidarności - jedni rodzice pomagają drugim, wymieniają się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi. HoSt zapewnia wsparcie dla rodzin, którego udzielają specjalnie przeszkoleni wolontariusze w czasie wizyt w domu rodziny, a więc w jej naturalnym środowisku.

Celem wizyt wolontariuszy jest pomoc rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci.

Podstawowym kryterium uzyskania pomocy ze strony HoSt jest wychowywanie przynajmniej jednego dziecka w wieku do 6. roku życia. Pierwsze sześć lat życia jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka, ważne jest skupienie się zarówno na sferze fizycznej jak i psychicznej rozwoju, a także na zdrowiu dziecka.

Wsparcie dla rodzin udzielane jest przez wolontariuszy, którzy sami są rodzicami. Są oni wybrani spośród rodziców z dużym doświadczeniem rodzicielskim. Najczęściej pomoc wolontariuszy sprowadza się do czysto praktycznych spraw tj. pomoc w opiece nad dziećmi, w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz zachęcanie rodziców do rozwijania kontaktów i korzystania z oferty wsparcia i usług dostępnych w środowisku lokalnym.   

Wolontariusze odwiedzają rodziny dwa lub trzy razy w tygodniu. Spotkania odbywają się w domach, czyli tam gdzie z jednej strony występują trudności, a z drugiej, gdzie tożsamość i godność każdego z domowników powinny być szanowane i chronione. Celem tych spotkań jest pomoc w osiągnięciu stabilizacji, podniesienie kompetencji rodzicielskich i pozytywnej motywacji do stworzenia stabilnego i kochającego środowiska domowego.

Głównym, końcowym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzina jest w stanie funkcjonować prawidłowo bez żadnej pomocy z zewnątrz.