Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

IV Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci"

17 czerwca 2011 r. w Warszawie po raz czwarty odbyła się Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci".

Organizatorami konferencji byli Urząd m.st. Warszawy, Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacja Dzieci Niczyje, przy współpracy Fundacji ZERO-PIĘĆ. Fundacja na  rzecz  zdrowia psychicznego małych dzieci.

Konferencja poświęcona była problematyce profilaktyki  krzywdzenia małych dzieci  (w wieku 0-3  lata), w szczególności standardom opieki nad dzieckiem i rodziną, a także promowaniu zasad dobrego rodzicielstwa.

Kai van Klitzing przedstawił wyniki najnowszych badań, pomocnych w zrozumieniu związku między rozwojem indywidualnym a rozwojem rodziny. Poruszone były także zagadnienia związane z tym, w jaki sposób wiedza na temat procesów rozwojowych pogłębia zrozumienie zdrowia psychicznego i psychopatologii, a także wpływu krzywdzenia w najmłodszych latach na życie i rozwój człowieka.

W czasie sesji poświęconej medycznym aspektom opieki nad dzieckiem i rodziną uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z wykładami dr Grażyny Kmity nt. pracy z rodzicami dzieci wcześniaczych oraz dr Anny Jakubowskiej- Winieckiej o trudnościach w rozpoznawaniu i postępowaniu w przypadku Zespołu Münchausena by Proxy.

Sesje poświęcone wyzwaniom w opiece nad małym dzieckiem skupiały się na problematyce regulacyjności u dzieci (wykład dr Magdaleny Stawickiej, Magdaleny Polaszewskiej-Nicke) oraz sytuacji dzieci z FAS w opiece zastępczej (Terasa Szumiło).

Dr Stella Acquarone przedstawiła doświadczenia płynące z pracy klinicznej z niemowlętami przejawiającymi zachowania autystyczne, u których istnieje znaczne ryzyko rozwinięcia się zaburzeń emocjonalnych.

Jedną z części konferencji był panel dyskusyjny skupiony na standardach opieki nad dzieckiem i rodziną z małym dzieckiem i wyzwaniami jakie stoją przed poszczególnymi instytucjami.

W czasie prezentacji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się także z przykładami dobrych praktyk – zarówno zagranicznych (swoje doświadczenia prezentowały organizacje z Bułgarii, Łotwy i Litwy), jak i krajowych (programy prezentowały organizacje z Krakowa, Katowic i Warszawy).

W czasie konferencji została wręczona po raz pierwszy w historii nagroda im. Aliny  Margolis-Edelman  przyznawana  za działalność  na  rzecz  pomocy  dzieciom krzywdzonym, w  tym  szczególnie w zakresie pediatrii  społecznej. W 2011 roku Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman otrzymali: Jolanta Paruszkiewicz - Ordynator Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie oraz Ryszard Izdebski - Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA.

W czasie sesji zamykającej konferencję uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z sylwetką Aliny Margolis-Edelman sportretowaną w filmie „Ala z elementarza” w reż. Edyty Wróblewskiej.

W konferencji wzięło udział blisko 400 profesjonalistów z całej Polski, głownie pracowników służby zdrowia, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Poniżej można pobrać materiały konferencyjne z opisem poszczególnych wykładów. Sukcesywnie będziemy zamieszczali wybrane prezentacje udostępnione przez wykładowców.

Przypominamy, ze poniższe materiały są materiałami autorskimi wykładowców. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) wymagają zgody autora prezentacji.

Pliki do pobrania