Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

IX Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, 8 kwietnia

IX Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, 8 kwietnia

 

8 kwietnia 2016 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się już IX Ogólnopolska Konferencja Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci.

Organizatorami konferencji były Fundacja Dzieci Niczyje oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy – ponad 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny – mieli możliwość wysłuchać wykładów specjalistów z Polski oraz gości z zagranicy.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Veluxa i Fundacji OAK. Konferencja Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Patronat medialny nad konferencja objęli: Medycyna Praktyczna, Termedia, oraz MEDtube

Uczestników konferencji powitali Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak-kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz dr Monika Sajkowska – Prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. 

W czasie sesji inauguracyjnej został zaprezentowany wykład  prof. Marinusa van IJzendoorna na temat przyczyn, konsekwencji i skali krzywdzenia małych dzieci.

Sesję plenarną rozpoczął wykład gościa z Norwegii Kjersti Holden, która opowiedziała o tym jak wspierać rodziców odbywających karę pozbawienia wolności. Następnie Ewelina Adamska i Diana Owsianka podzieliły się doświadczeniem z pracy z matkami osadzonymi z dziećmi na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Kolejne sesje miały charakter równoległych wykładów: pierwsza propozycja dotyczyła współpracy interdyscyplinarnej w ochronie dziecka na podstawie doświadczeń Joanny Dolińskiej- Dobek, Beaty Humięckiej, Karoliny Mazurczak, i Renaty Szredzińskiej z Lokalnego Sytemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci w Warszawie.

Równolegle Urszula Srzednicka- koordynator i superwizor metody 3i w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzicom - zaprezentowała intensywny program pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem oparty na zabawie terapeutycznej na podstawie metody 3i. Kolejnym istotnym tematem była obserwacja niemowląt. Psycholog i psychoterapeuta Katarzyna Niemczuk przedstawiła metody i zastosowanie obserwacji w pracy z rodziną i dzieckiem. Jednocześnie odbywała się sesja na temat depresji poporodowej i jej wpływu na jakość macierzyństwa, którą poprowadziła dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, kierownik Oddziału Zapobiegania Nowotworom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a następnie dr n. med. Cezary Żechowski podjął temat wpływu depresji rodzica na rozwój dziecka.

Ostatnia sesja składała się również z trzech równoległych bloków tematycznych. Na jednej z sesji pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje: Ewa Dziemidowicz oraz Łukasz Wojtasik zapoznawali słuchaczy z  tematem nowych technologii wśród małych dzieci. Kolejny blok tematyczny prowadziły panie psycholog i psychoterapeutki Monika Ciechomska i Magdalena Kocon-Różycka, które mówiły o budowaniu i wspieraniu poczucia niezależności i autonomii u rodziców  małych dzieci. Drugim poruszonym tematem na tej sesji był Program „Kraina Świetlików”- pracownik Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi w Sosnowcu Adrian Drdzeń opowiadał, o podstawowym zadaniu programu, którym jest edukacja emocjonalna czyli pogłębienie przez dziecko swojej świadomości emocji. Następnie Marta Rusek program warsztatów „Idzie rak-nieborak” mówiących o tym jak podjąć rozmowę z dzieckiem, gdy rodzic ma raka. Zaprezentowano również warsztat „Rodzina jak drużyna” który dotyczy pracy z rodzinami wielodzietnymi. Autorkami warsztatu są terapeutki pracujące w FDN w programie „Dobry Rodzic- Dobry Start”: Marlena Trąbińska-Haduch i Joanna Fejfer-Szpytko.

Jednym z ostatnich tematów sesji równoległej dotyczył roli lekarzy dentystów w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci. Maciej Michalak jako pracownik Kliniki Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskiego Instytutu Medycznego w Warszawie zwracał uwagę na problem krzywdzenia dzieci i na nowe zadania lekarzy i personelu gabinetu stomatologicznego. Dalej dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch uświadamiała uczestników konferencji że zaniedbanie medyczne jest uznawane za formę krzywdzenia dziecka. Szczególną uwagę zwracała na niewykonywanie szczepień ochronnych.

Dziękujęmy serdecznie za udział w konferencji!

 

 

Pliki do pobrania