Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Jak przystąpić do koalicji?

Do udziału w Koalicji zapraszamy instytucje i organizacje działające na rzecz małych dzieci i ich rodziców/opiekunów, takie jak:

  • instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe,
  • media lokalne i ogólnopolskie,
  • firmy komercyjne i inne podmioty, które wspierają lub podejmują działania mające na celu ochronę małych dzieci przed krzywdzeniem.

Aby przystąpić do koalicji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony) i przesłać go pocztą elektroniczną na adres dobryrodzic@fdn.pl lub faksem, pod numer 022 672 65 86.

Przystąpienie do Koalicji jest jednoznaczne z akceptacją zadań i obowiązków Koalicji.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Pliki do pobrania