Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Kampania

W 2009 roku Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała kampanię medialną skierowaną do rodziców małych dzieci.Kampania prowadzona była we wspólpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędem m.st. Warszawy.
Kampania medialna "Dobry Rodzic-Dobry Start" adresowana była do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz rodziców oczekujących na dziecko. Trwała od połowy marca do połowy czerwca 2009 r.
Kampania medialna miała na celu zwrócenie uwagi na fakt, że rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzić. Jednocześnie massmedia, pokazując rodziców małych dzieci, prezentują wizerunek wypoczętych, szczęśliwych dorosłych i uśmiechnięte dzieci. Dlatego też rodzice, którzy napotykają na problemy, wstydzą się o tym mówić, traktują swoją sytuację jako niepowodzenie. Często nie wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy.

Rodzice małych dzieci powinni otrzymać wsparcie, by dysponowali jak największą wiedzą o tym, co sprzyja prawidłowemu i zdrowemu rozwojowi ich dziecka, a co szkodzi; by wiedzieli, jak w trudnych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami; by byli świadomi, że w razie problemów związanych z rolą rodzica istnieje szereg instytucji i organizacji, do których mogą zwrócić się po poradę i pomoc.

W ramach kampanii agencja DDB Warszawa przygotowała na zasadzie non-profit przekazy medialne promujące ideę dobrego rodzicielstwa i przestrzegające przed konsekwencjami nieuwagi w opiece nad małym dzieckiem.


Kampania powstała dzięki zaangażowaniu Fundacji Bre Banku. Bezpłatną powierzchnię reklamową w największych miastach Polski zaoferowała agencja AMS.

Dla rodziców przygotowano materiały edukacyjne: broszury i ulotki, m.in. "Proszę, uważaj na mnie!", "10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem", "Zamiast klapsów - jak z szacunkiem i miłością stawiać dziecku granice", "Ostrożnie dziecko", "Stres-poradnik dla rodziców małych dzieci", "Dobry Rodzic-Dobry Start".

Dzięki partnerom kampanii informacje o jej przebiegu docierały do szerokiej liczby odbiorców. Wszystkim mediom, które wsparły kampanię "Dobry Rodzic-Dobry Start" serdecznie dziękujemy za pomoc w propagowaniu jej idei dobrego rodzicielstwa! Lista medialnych partnerów kampanii.

Kampanię wsparło ponad 100 instytucji i organizacji z terenu całej Polski. Organizacje te, jako Ambasadorowie Kampanii aktywnie włączyły się w działania dystrybuując materiały przygotowane w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start", organizując spotkania i warsztaty dla rodziców, promując ideę dobrego rodzicielstwa w swoim lokalnym środowisku. Dzięki nim materiały nt. pozytywnego rodzicielstwa docierają do rodziców w całej Polsce - dziękujemy! Lista Ambasadorów Kampanii.

Do dyspozycji rodziców oddano także stronę internetową www.dobryrodzic.pl, na której można znaleźć wiele przydatnych informacji o opiece nad małymi dziećmi, adresy placówek, które udzielają pomocy rodzicom małych dzieci oraz aktualną ofertę dla rodziców przygotowaną w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start".

Dla rodziców przygotowano konkurs fotograficzny i konkurs na rymowanki.

Kampania "Dobry Rodzic-Dobry Start" była pierwszą w Polsce kampanią dotyczącą dobrego rodzicielstwa skierowaną do rodziców najmłodszych dzieci.  Podobne kampanii prowadzone są w innych krajach świata, wszystkie mają na celu promowanie wychowania bez przemocy.

 


Na potrzeby kampanii został opracowany plakat


    

 

W ramach projektu Daphne III Dom bez klapsa dla każdego dziecka (Smack-free home for each child) realizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje wraz we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Litwy, Łotwy - nasi zagraniczni partnerzy rozpoczęli kampanie społeczne skierowane do rodziców małych dzieci.

Wszystkie trzy kampanie opierają się na przekazach kampanii Dobry Rodzic - Dobry Start przeprowadzonej przez FDN w 2009 r. Litewskim, łotewskim i bułgarskim rodzicom zostaną udostępnione materiały edukacyjne: broszury, ulotki, plakaty oraz naklejki a także zostaną zaprezentowane filmy edukacyjne i spoty telewizyjne i radiowe.

Celem tych kampanii jest przekazanie rodzicom praktycznej wiedzy o pozytywnych metodach wychowawczych, zwiększenie ich wiedzy na temat czynników sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka oraz poinformowanie rodziców, że w razie trudności związanych z rolą rodzica istnieje wiele organizacji i instytucji, do których można zwrócić się po pomoc lub poradę.

Tutaj można zobaczyć materiały litewskiej kampanii >>

Tutaj można obejrzeć litewskie filmy edukacyjne >>

Tutaj można zobaczyć materiały łotewskiej kampanii >>

Tutaj można zobaczyć materiały byłgarskiej kampanii >>

 

 

Projekt Dom bez klapsa dla każdego dziecka (Smack-free home for each child) nr JUST/2009/DAP3/AG/1122-30-CE-0395783/00-06 jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III.