Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Dla profesjonalistów

  • Czym jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci?

    Opis działania Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic-Dobry Start", w ramach którego nawiązano i skonsolidowano relacje z instytucjami działającymi lokalnie w wybranych dzielnicach Warszawy.

    WIĘCEJ
  • Partnerzy

    W ramach LSPKMD instytucje pomocy społecznej, ochrony zdrowia, placówki opiekuńcze, policja, służba kuratorska oraz inne organizacje działające na rzecz ochrony dzieci na danym obszarze współpracują w zakresie identyfikacji i wsparcia rodziców małych dzieci.

    WIĘCEJ