Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci - podręcznik dla realizatorów

Niniejszy podręcznik jest podsumowaniem działań Fundacji Dzieci Niczyje podjętych w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci (LSP) rozpoczętego w 2007 roku w Warsza­wie. Działania w ramach LSP prowadzone są we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, urzędami poszczególnych dzielnic, zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami i organizacjami mającymi kontakt z rodzinami z małym dzieckiem.

W publikacji opisujemy doświadczenia z prowadzenia tego pierwszego w Polsce systemowego, interdyscyplinarnego i lokalnie działającego rozwiązania, które chroni najmłodsze dzieci przed krzywdzeniem. Założenia LSP zaproponowane przez fundację ewoluowały przez ostatnie 8 lat jego funkcjonowania w Warszawie, a obecny kształt programu jest wynikiem wzajemnej współpracy profesjonalistów z całej Warszawy, którzy podjęli się wspólnej budowy systemu. Po wielu latach prowadzenia Lokalnego Systemu wiemy, że wymaga on dalszej pracy oraz usprawniania wzajemnej komunikacji i współpracy profesjonalistów na poziomie lokalnym. Jednocześnie realizacja programu przyniosła efekty, które są dowodem na to, że idea ta jest godna kontynuacji i powielania.

 

Pliki do pobrania