Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Nasza oferta

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Dobry Rodzic - Dobry Start, skierowaną do rodziców dzieci w wieku od 0 do 6. roku życia.  

 

W Centrum Dziecka i Rodziny im. A. Margolis-Edelman nasi specjaliści udzielają konsultacji indywidualnych, organizują warsztaty umiejętności rodzicielskich oraz tematyczne spotkania edukacyjne, wspólne zabawy z dziećmi oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci i rodziców. Szczegóły dotyczące oferty znajdują się poniżej: