Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Kontakt

Program "Dobry Rodzic-Dobry Start"
Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

tel. 22 616 16 69
e-mail: dobryrodzic@fdn.pl

Pod tym numerem możesz uzyskać informacje na temat oferty pomocowej Fundacji Dzieci Niczyje dla rodziców dzieci 0-6.

Możesz także zadać nam pytanie anoniomowo pisząc na adres: poradnia@dobryrodzic.pl