Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Nowa publikacja pt. Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi - przykłady inspirujących praktyk

Publikacja Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi - przykłady inspirujących praktyk powstała w ramach projektu Smack free home for every child Komisji Europejskiej.

Zawiera opisy projektów i programów - dobrych praktyk - z wybranych krajów europejskich. Można znaleźć opis działalności organizacji z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Węgier, Bułgarii i Polski.

Jako polski przykład inspirujących praktyk został opisany program Dobry Rodzic - Dobry Start realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje.

Wydanie publikacji możliwe było dzięki współfinansowaniu z Funduszy Wyszehradzkich w ramach projektu Family support beyond borders i środków Fundacji OAK w ramach projektu Dzieciństwo bez przemocy.

Pliki do pobrania