Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

O programie

Program Dobry Rodzic - Dobry Start. Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci ma na celu ochronę  najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Działa od 2007 roku i wciąż poszerza swoją ofertę. Początkowo obejmował ofertą wsparcia rodziny spodziewające się dziecka oraz rodziny z dzieckiem do lat 3. Aktualnie program skierowany jest do rodziców z dziećmi z grupy od 0 do 6 lat, zwłaszcza do rodzin przeżywających trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdzenia.

W ramach oferowanego rodzicom i dzieciom wsparcia specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne, wspólne zabawy z dziećmi, wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegóły tutaj.

W działania programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" wpisuje się również projekt Wolontariusz w Rodzinie, którego głównym celem jest wsparcie rodziców małych dzieci w pokonaniu trudności związanych z wychowaniem dzieci. Projekt jest realizowany wśród rodzin z terenu Warszawy. Wsparcie rodzinom udzielane jest przez przeszkolonych wolontariuszy, którzy sami są rodzicami. Główną ideą projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy między rodzicami. Opis projektu tutaj.

Dzięki współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, urzędami dzielnic, ośrodkami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, szpitalami położniczymi oraz żłobkami, rodzice małych dzieci, mieszkające w Warszawie, mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej: ulotek, broszur poświęconych promowaniu pozytywnego rodzicielstwa oraz artykułów zamieszczonych na stronie interenetowej, dotyczących opieki i wychowania małych dzieci. Materiały do pobrania dla rodziców tutaj.

Program "Dobry Rodzic - Dobry Start" zakłada również prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów (pracowników socjalnych, pielęgniarek i położnych, lekarzy, psychologów, policjantów, kuratorów, pracowników żłobków i innych) na temat ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem.

W ramach programu na terenie Warszawy koordynowany jest Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Zakłada on ścisłą współpracę z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, żłobkami oraz innymi instytucjami, mającymi kontakt z małymi dziećmi. System działa już w 16 dzielnicach. Docelowo ma objąć swoim zasięgiem całą Warszawę.

Pracownicy programu wspomagają również i konsultują działania profesjonalistów zajmujących się ochroną dzieci przed krzywdzeniem. Prowadzą szkolenia i superwizje.

 

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

 

W 2009 roku Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała kampanię medialną skierowaną do rodziców małych dzieci. Kampania prowadzona była we wspólpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędem m.st. Warszawy.

Kampania medialna "Dobry Rodzic-Dobry Start" adresowana była do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz rodziców oczekujących na dziecko. Szczegóły kampanii >>

 

Patronat nad programem objęły również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Fundacja Dzieci Niczyje za realizację programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" otrzymała m.in. nagrodę Pro Publico Bono.

Więcej o nagrodzie Pro Publico Bono można przeczytać na stronie www.propublicobono.pl.

 

W 2009 roku Fundacja Dzieci Niczyje powołała Radę Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Celem powołania rady były:

 • diagnoza sytuacji małych dzieci i ich rodzin w Polsce,
 • monitoring stanu prawnego i faktycznego w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,
 • promowanie działań mających na celu podniesienie świadomości profesjonalistów ze świata medycznego w zakresie znaczenia profilaktyki krzywdzenia małych dzieci,
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.

Do udziału w Radzie Fundacja Dzieci Niczyje zaprosiła ekspertów z dziedzin związanych z profilaktyką krzywdzenia małych dzieci (przedstawicieli środowisk medycznych, psychologicznych i pracy socjalnej, władz lokalnych, organów zajmujących się opieką nad dziećmi oraz przedstawicieli nauki).

 

W skład rady wchodzą:

 • Teresa Sierawska, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Polityki Społecznej
 • Andrzej Marciński, profesor nauk medycznych
 • Grażyna Kmita, Instytut Matki i Dziecka
 • Aneta Nitsch-Osuch, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Maria Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Teresa Jackowska, Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Elżbieta Buczkowska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Tamara Uliasz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Irena Kornatowska, Fundacja Dzieci Niczyje
 • Monika Sajkowska, Fundacja Dzieci Niczyje
 • Renata Szredzińska, Fundacja Dzieci Niczyje

 

W składzie Rady, w zależności od zakresu omawianego tematu, mogą znaleźć się też inni członkowie. Spotkania Rady są zwoływane 4 razy w roku.

Od 2013 r. przy Fundacji Dzieci Niczyje działa jedna Rada Ekspertów. Powstała z połączenia trzech dotychczas funkcjonujących przy Fundacji Rad: Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przestępstw, Rady Ekspertów ds. Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci oraz Rady Ekspertów ds. Dzieci - Ofiar Handlu. Informacje o działalności nowo powstałej Rady można znaleźć tutaj.

Zespół programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" tworzą: Joanna Fejfer-Szpytko, Aneta Grużewska, Karolina Mazurczak, Renata Szredzińska, Marlena Trąbińska-Haduch, Justyna Wichot, Anna Żardecka, Maciej Chodorek, Renata Swatko.


Nasze działania realizujemy przy wsparciu stażystów (studentów ostatnich lat kierunków społecznych, którzy odbywają w Fundacji Dzieci Niczyje).

W roku 2013/2014 zespół stażystów tworzą: Anna Zawadzka, Milena Platków-Gilewska, Magdalena Górska, Karolina Drożdż, Magdalena Gołuchowska, Anna Jawoszek, Agata Grabowska, Marta Zacharska, Dominika Agacka, Jaśmina Kowalczyk.

 

W ramach programu prowadzone są następujące projekty:

 

Projekt „Wzmacnianie kompetencji rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą” finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy       

Projekt „Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje” współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt „To be a dad” finansowany ze środków World Childhood Foundation

 

 

Projekt "Dobry Rodzic-Dobry Start na Białołęce: 2015" finansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Białołęka                                      

 

Projekt "Dobry Rodzic-Dobry Start w dzielnicy Mokotów w 2015 roku" współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Mokotów                   

Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w dzielnicy Praga Południe w 2015 r.

 

 

 

Projekt "Kontynuacja programu „Dobry Rodzic–Dobry Start” w dzielnicy Śródmieście w 2015 roku" współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Śródmieście

 

Projektu "VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! - profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

Projekt "Dobry Rodzic-Dobry Start w dzielnicy Ursynów w 2015 roku" współfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów

 

Realizacja programu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci” jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

 

 

Program Dobry Rodzic - Dobry Start wspiera: