Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Ojcowie mundurowi - raport z badań

Zapraszamy do zapozania się z wynikami badań przeprowadzonych wśród ojców pracujących w wojsku oraz policji, zrealizowane w ramach projektu „Być tatą”, umożliwiło bardziej wnikliwe przyjrzenie się tej grupie i określenie specyfiki trudności ojców mundurowych związanych z wychowaniem dzieci.

Model ojcostwa zmienia się z tradycyjnego, ograniczającego rolę mężczyzny do żywiciela rodziny na współczesny, w którym ojcowie coraz bardziej angażują się w opiekę nad dziećmi. Nadal jednak pokutuje przeświadczenie, że to głównie kobiety odpowiedzialne są za wychowanie dzieci, a mężczyźni – za zaspokojenie potrzeb materialnych rodziny. Ojcowie są również postrzegani przez społeczeństwo jako mniej zdolni do zajmowania się dziećmi, czego efektem może być mniejsza więź ojców z dziećmi (Włodarczyk, 2014).

W przypadku ojców pełniących służbę mundurową relacja z dziećmi może być dodatkowo osłabiona ze względu na częste rozłąki, a także stosowany przez nich autorytatywny styl wychowania dzieci. Ojcowie mundurowi są bardziej skłonni do egzekwowania zasad i stosowania kar fizycznych ze względu na wpojone przez wojsko czy policję wartości, takie jak rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność, honor czy lojalność, a także bezwzględne przestrzeganie regulaminów i wykonywanie rozkazów. Wysokie oczekiwania względem dzieci, nacisk na absolutne posłuszeństwo oraz surowe metody dyscyplinowania wprowadzają wyraźny dystans między ojca a dziecko (Pancare, 2015).

Całą treść raportu znajdą Państwo poniżej.

Pliki do pobrania