Change language English Polski

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochron? najm?odszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjali?ci FDN udzielaj? konsultacji indywidualnych oraz organizuj? m.in. warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Wi?cej

Materiały dedykowane

Pomoc psychologiczna i terapia dla rodziców ma?ych dzieci

Specjalistyczna pomoc psychologiczna i wsparcie

 

Przyjd? do nas, je?li jeste? rodzicem dziecka do 6. roku ?ycia i:

 • nie potrafisz si? odnale?? w nowej rzeczywisto?ci po pojawieniu si? dziecka,
 • nie wiesz jak poradzi? sobie w wielu nowych i k?opotliwych dla Ciebie sytuacjach zwi?zanych z wychowaniem dziecka,
 • miewasz trudno?ci w radzeniu sobie z w?asnymi emocjami lub emocjami osób z Twojego otoczenia,
 • masz wra?enie, ?e Twoje ?ycie nie uk?ada si? tak jak trzeba,
 • Twój zwi?zek prze?ywa kryzys,
 • jeste? w ci??y i potrzebujesz wsparcia,
 • prze?y?e?/a? strat? (poronienie, ?mier? dziecka) i nie wiesz, jak odnale?? si? w nowej rzeczywisto?ci, jak by? rodzicem dla pozosta?ych dzieci?

 

Kliknij na poszczególne formy wsparcia, aby dowiedzie? si? wi?cej:

 1. SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM
 2. KONSULTACJE WYCHOWAWCZE I PSYCHOLOGICZNE
 3. VIDEOTRENING KOMUNIKACJI
 4. SKALA OCENY ZACHOWA? NOWORODKÓW WG BRAZELTONA
 5. OFERTA DLA NASTOLETNICH RODZICÓW

 

Oferta spotka? indywidualnych jest finansowana ze ?rodków m.st. Warszawy w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji rodziców ma?ych dzieci zagro?onych przemoc?” oraz ze ?rodków World Childhood Foundation w ramach projektu „To be a dad”.