Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Program stażowy

Program stażowy

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza studentów ostatnich lat i absolwentów psychologii, pedagogiki i innych kierunków społecznych ukierunkowanych na pracę z rodziną do odbycia rocznego stażu w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny w programie Dobry Rodzic – Dobry Start.

Program Dobry Rodzic – Dobry Start skierowany jest na wsparcie i pomoc rodzicom małych dzieci (w wieku 0-3 lata) w celu wzmocnienia ich umiejętności rodzicielskich i zapobiegania przypadkom zaniedbywania i krzywdzenia dzieci. Program promuje również ideę dobrego rodzicielstwa.

Celem stażu jest zdobycie przez stażystę/tkę wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • działania dużej organizacji pozarządowej
 • problematyki i profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
 • podstawowych metod diagnozy i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci
 • współpracy interdyscyplinarnej
 • pracy z rodziną, dzieckiem w procesie terapeutyczno - edukacyjnym
 • organizacji zajęć zabawowych dla dzieci
 • redagowania informacji i artykułów
 • udziału w moderowaniu for internetowych
 • zastosowania systemu cms do obsługi stron internetowych.
 • samodzielnego prowadzenia spotkań dla rodziców
 • umiejętności pisania wniosków

W trakcie trwania stażu realizowane są poszczególne zadania umożliwiające stażyście/stażystce zdobycie założonej w celach stażu wiedzy. Realizacja zadań przewiduje:

 • zapoznanie się z obszarami działań programu Dobry Rodzic – Dobry Start oraz z innymi projektami realizowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje
 • bogatą ofertę szkoleniową z zakresu obszarów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki i diagnozy krzywdzenia dzieci
 • zapoznanie się z systemem pomocy kierowanym do rodziców
 • zapoznanie się z zasadami współpracy interdyscyplinarnej
 • wdrożenie w prace organizacyjno-biurowe specyficzne dla codziennego funkcjonowania Programu Dobry Rodzic - Dobry Start z uwzględnieniem grafiku warsztatów i spotkań dla rodziców
 • udział w zajęciach w grupie dla dzieci podczas trwania warsztatów dla rodziców
 • obserwację zajęć warsztatowych dla rodziców.
 • prowadzenie Aktywnego Poniedziałku, czyli czasu wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 0-3
 • wstęp na szkolenia organizowane dla profesjonalistów współpracujących z Fundacją
 • pomoc w moderowaniu for internetowych
 • pomoc w organizacji konferencji realizowanych przez Fundację

Dla stażystów/tek którzy/re wykażą największe zaangażowanie w pracę placówki przewidziana jest możliwość współprowadzenia zajęć warsztatowych pod okiem doświadczonego psychologa!

Staż trwa 1 rok, w cyklu co najmniej 10 godz. godzin tygodniowo. Szczegółowy grafik aktywności zostanie przedstawiony na spotkaniach ze stażystami/stkami, którzy/re przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji. Staż odbywa się w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny prowadzonym przez Fundację Dzieci Niczyje. Staż nie jest płatny.

Od początku 2013 r. staż w programie Dobry Rodzic-Dobry Start realizuje 11 stażystek

Więcej informacji na temat stażu można znaleźć tutaj.