Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Projekt "Dom bez klapsa" - zakończony!

W styczniu 2013 r. zakończył się 2-letni projekt Smack-free home for each child (Dom bez klapsa dla każdego dziecka), który był realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Daphne III.

Fundacja Dzieci Niczyje realizowała projekt wraz z 3 zagranicznymi partnerami: Establishment Centre Dardedze z Łotwy, Social Activities and Practices Institute z Bułgarii i Children Suport Centre z Litwy.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości rodziców małych dzieci (0-3 lata) na temat negatywnych konsekwencji stosowanie kar fizycznych i innych krzywdzących zachowań wobec dzieci oraz przekazanie im praktycznej wiedzy o pozytywnych metodach wychowawczych.

Cel ten został zrealizowany poprzez działania skierowane do rodziców – warsztaty, 2 animowane filmiki oraz publikacje.

Filmiki dostępne są tutaj:

http://www.youtube.com/watch?v=ppupDNxwtJs

http://www.youtube.com/watch?v=B5DhGuWRJeY

W krajach partnerskich zrealizowane zostały kampanie oparte na przekazach kampanii Dobry Rodzic - Dobry Start przeprowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje w 2009 roku. Bułgarskim, łotewskim i litewskim rodzicom zostały udostępnione materiały edukacyjne: broszury, ulotki, plakaty oraz naklejki, a także spoty telewizyjne i radiowe.

Więcej informacji o kampaniach można znaleźć na stronach partnerów:

http://www.sapibg.org/dobar-roditel-dobar-start

http://www.pozityvitevyste.lt/lt/socialines-kampanijos/86-socialine-kampanija-saugok-mane-as-mazas
http://paligsvecakiem.lv/kampana/

W ramach projektu przeprowadzone zostały również działania skierowane do profesjonalistów: szkolenia, seminaria i konferencje. Ponadto została przygotowana publikacja z przykładami dobrych praktyk.

Więcej informacji o konferencjach w 2011 i 2012 roku znajduje się tutaj:

http://dobryrodzic.fdn.pl/iv-ogolnopolska-konferencja-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci

http://dobryrodzic.fdn.pl/v-ogolnopolska-konferencja-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci-0

Publikacja jest dostępna tutaj:

http://fdn.pl/nowa-publikacja-pt-jak-wspierac-rodziny-z-malymi-dziecmi-przyklady-inspirujacych-praktyk

Trzecią grupą docelową projektu byli decydenci - przedstawiciele władz lokalnych i centralnych mający wpływ na kształtowanie polityki społecznej. Decydentom został przekazany raport o sytuacji rodzin z małymi dziećmi, aby na jego podstawie mogli tworzyć skuteczne strategie działań na rzecz rodziny.

Raport o sytuacji rodzin w Polsce znajduje się tutaj:

http://fdn.pl/nr-1-38-2012-raport-male-dzieci-w-polsce