Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami"

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami" będzie realizowany przez trzy organizacje pozarządowe z Polski, Czech i Węgier działające na rzecz rodzin z małymi dziećmi.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń między tymi organizacjami w obszarze wsparcia udzielanego przez wolontariuszy rodzicom małych dzieci.

Ponadto projekt zakłada zwiększenie poziomu wiedzy na temat wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz promowanie dobrych praktyk realizowanych w ramach wczesnej profilaktyki

Projekt będzie realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje, Home-Start z Czech i Home-Start z Węgier. Wszystkie trzy organizacje zrzeszone są w sieci organizacji Home-Start Worldwide. Główną ideą powstałej sieci jest przygotowanie wolontariuszy, którzy sami są rodzicami, do udzielania wsparcia i pomocy rodzinom z grupy ryzyka z małymi dziećmi (rodzicom samotnie wychowującym dzieci, nastoletnim rodzicom, rodzinom wielodzietnym, rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym). Więcej informacji na temat założeń programu Home-Start.

Organizacje z Czech i Węgier mają ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań (więcej na temat działalności Home-Start Czechy i Home-Start Węgry). Fundacja Dzieci Niczyje realizuje od 2010 r. program Wolontariusz w Rodzinie, który również opiera się na pracy wolontariuszy na rzecz rodzin w ich naturalnym środowisku.

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami" zakłada również wymianę pomysłów i zwiększenie wiedzy wszystkich trzech partnerów w zakresie wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz wymianę dobrych praktyk na rzecz promowania pozytywnego rodziecielstwa. W tym celu powstała publikacja Jak wspierać rodziny z małymi dziećmi - przykłady inspirujących praktyk.

W ramach projektu przewidziana jest organizacja seminarium dla profesjonalistów, w czasie którego eksperci z Polski, Czech i Węgier wystąpią jako prelegenci. Zostanie również zorganizowana wizyta studyjna w Czechach dla przedstawicieli FDN.

Projekt "Wsparcie rodzin ponad granicami" finansowany jest z dotacji przyznanej w ramach Standardowych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (www.visegradfund.org).   

 

 

 

English version