Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Rodzice Rodzicom

Artykuły nt. wychowania bez przemocy

Tutaj także zapraszamy rodziców do dzielenia się swoim czasem i doświadczeniem z innymi rodzicami: Chesz zrobić coś dla innych? Podzielić się swoim doświadczeniem? Zostań Wolontariuszem w Rodzinie>> 

Dowiedz się więcej o Rodzicielskich Bankach Czasu

Zapraszamy do lektury: 

Wywiady z rodzicami:

 

Apel Mamy (Położna=Doula=Przyjaciółka)

Noszenie jest mi bliskie

Rodzice mają głos

Kluby Mam w Warszawie i okolicach