Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

V Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci

11 maja br. już po raz piąty odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci.

Organizatorami konferencji byli Urząd m.st. Warszawy, Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacja Dzieci Niczyje.  

Konferencja poświęcona była problematyce profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, w tym metodom wsparcia rodzin przeżywających trudności. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było znaczenie więzi we wczesnej relacji opiekuna z dzieckiem, jako czynnika chroniącego przed krzywdzeniem.

Uczestnikami konferencji było ponad 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci.

Program  konferencji składał się z sesji wykładowych i warsztatowych. Prelegentami byli specjaliści z Polski i zagranicy.

Na pierwszej sesji plenarnej został zaprezentowany przez dr Monikę Sajkowską najnowszy raport dotyczący sytuacji małych dzieci w Polsce. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Karla H. Brischa z Niemiec, który przedstawił znaczenie powstawania ufnej więzi między rodzicem a dzieckiem, jako czynnikiem chroniącym przed krzywdzeniem.

W czasie sesji równoległych uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób w wybranych krajach (Polska, Węgry) realizuje się projekty wsparcia rodzin małych dzieci przez wolontariuszy. Monika Lehocz z Węgier opowiedziała o wieloletnich doświadczeniach w udzielaniu tego typu wsparcia. Również doświadczenia Fundacji Dzieci Niczyje w tym zakresie zostały zaprezentowane. 

Ponadto odbyła się sesja poświęcona problematyce zapobiegania krzywdzenia dzieci niepełnosprawnych. Ujęcie socjologiczne problemu zaprezentowała prof. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, z kolei Justyna Podlewska przedstawiła ujęcie prawne.

Na kolejnej sesji równoległej była mowa o roli służb medycznych w systemowej ochronie dzieci przed krzywdzeniem. Piotr Hartman podzielił się swoimi doświadczeniami lekarza izby przyjęć w postępowaniu w przypadkach krzywdzenia dzieci. Marzena Romańska zaprezentowała doświadczenia pracownika poradni dziecięcej.

W czasie kolejnych sesji równoległych była mowa o przemocy psychicznej wobec dzieci. Jolanta Zmarzlik w swoim wystapieniu poruszyła problem skutków tego rodzaju krzywdzenia, a Aneta Kwaśny opowiedziała o metodach wsparcia rodzin stosujących przemoc werbalną. Ponadto została zaprezentowana i omówiona kampania społeczna "Słowa ranią na całe życie". 

Paulina Bera opowiedziała o wparciu rodzin odbywających karę pozbawienia wolności. Monika Ciechomska w czasie tej samej sesji przedstawiła wyzwania we współpracy z rodzinami i innymi służbami w profilaktyce krzywdzenia małych dzieci.

Wystąpienie dr Cezarego Żechowskiego dotyczyło neurobiologicznych podstaw przywiązania, a o wadze pierwszego kontaktu między matką a dzieckiem opowiedziała dr Barbara Baranowska.

Ostatnia sesja konferencji dotyczyła kampanii edukacyjnej "Dom bez klapsa". Magdalena Kosicka zaprezentowała film dla rodziców Zamiast klapsa. 

W czasie konferencji została wręczona po raz drugi nagroda im. Aliny Margolis-Edelman przyznawana za działalność na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, w tym szczególnie w zakresie pediatrii społecznej. W tym roku laureatką nagrody została dr Joanna Radziwiłł z Fundacji św. Jana Jerozolimskiego. 

Poniżej można pobrać materiały konferencyjne z opisem poszczególnych wystąpień. Załączamy również niektóre prezentacje udostępnione przez wykładowców. 

Przypominamy, ze poniższe materiały są materiałami autorskimi wykładowców. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) wymagają zgody autora prezentacji.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania