Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dobry Rodzic - Dobry Start

Program ma na celu ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem. Specjaliści FDN udzielają konsultacji indywidualnych oraz organizują m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych i tematyczne spotkania edukacyjne.

Więcej

Materiały dedykowane

Wypadek! Co robić? - pierwsza pomoc przedmedyczna

Złamania, utrata przytomności, zatrucia oparzenia – to tylko z niektórych koszmarów rodziców. Niestety niezależnie jak bardzo uważni i ostrożni jesteśmy wypadki się zdarzają. Wszyscy liczymy na to, że ominie to naszego malucha, ale niestety czasami zdarza się, że nasz mały „odkrywca” ulegnie wypadkowi. Dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli jak reagować, gdy nasze dziecko ulegnie wypadkowi. Poniżej przedstawiamy informacje, które powinny pomóc nam opanować emocje w sytuacji urazu dziecka.

Dziecko nieprzytomne

Złamanie i zwichnięcie

Uraz głowy

Rany i ich opatrywanie

Połknięcia ciała obcego

Oparzenia

Zatrucie pokarmowe

Drgawki u dziecka

Omdlenia

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci

Jak wezwać pogotowie?

Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest bezpłatny numer 999.
Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego.
Numer 112 jest telefon alarmowy jest obowiązującym numerem alarmowym służb ratowniczych w Unii Europejskiej. Funkcjonuje we wszystkich sieciach telefonii komórkowej standardu GSM.

Na Numer 112 powinniśmy dzwonić, kiedy nie potrafimy zidentyfikować zagrożenia lub gdy sytuacja wymaga interwencji kilku służb (np. wypadek drogowy).

Zgłoszenie w pogotowiu ratunkowym odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.
Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu,
Jakie pytania zadaje dyspozytor:
1. Co się stało?
2. Numer telefonu osoby wzywającej - należy koniecznie podać, może ułatwić to dojazd zespołowi, a w przypadku przerwania rozmowy znalezienie adresu
3. Czy osoba poszkodowana jest przytomna? Czy się rusza?Czy reaguje na dotyk? ból? Wezwanie, np.: "jak się pan nazywa"?
4. Czy oddycha? Czy rusza mu się klatka piersiowa lub brzuch?
5. Czy wyczuwalny jest puls?
6. Jaki jest adres zdarzenia? Koniecznie trzeba pamiętać, aby podać miasto z którego się dzwoni.
7. Jakie jest imię i nazwisko osoby poszkodowanej?

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
Warto, aby nasza apteczka domowa miała następujące środki opatrunkowe:
•    wata opatrunkowa, gaza wyjałowiona np. gaziki jałowe (5x5 cm, 7x7 cm, 9x9 cm) - (każde opakowanie zawiera 3 gaziki);
•    kompresy z gazy jałowej w różnych rozmiarach;
•    chusta trójkątna;
•    bandaże gazowe i co najmniej jeden bandaż elastyczny (szer. 10-12 cm)
•    plastry opatrunkowe wodoodporne (najlepiej komplet różnych kształtów i rozmiarów);
•    szeroki i wąski przylepiec bez opatrunku;
•    rękawiczki lateksowe;
•    nożyczki o tępych końcach;
•    penseta
•    maseczka do sztucznego oddychania

Autor: Andrzej Bocheński, Aleksander Hepner - ratownicy medyczni z Ośrodka Szkoleń Ratowniczych EMS